m i s t ä  o n  k y s e ?

Sinä olet uniikki kuvastaa ihmisen yksilöllistä ja arvokasta persoonaa ja sen tavoitteena on kuvattavan minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen, sekä oman itsensä näkeminen arvokkaana ja uniikkina persoonana.


Yritykseni suurimmat arvot ovat itsensä hyväksyminen, rohkeus, arvostus ja persoonallisuus ja näitä arvoja haluan vahvasti vaalia työssäni.


Työprosessi kuvattavan kanssa perustuu luottamukseen. Haluan tutustua kuvattavaan, istua alas teekuppien äärelle ja kuulla hänen elämäntarinastaan, sieltä kumpuavista asioista, jotka tekevät hänestä ainutlaatuisen.


Suunnittelemme tulevia kuvauksia yhdessä. On tärkeää, että kuvattava saa itse tuoda esille missä hän haluaa tulla kuvatuksi, millaiset paikat ovat hänelle merkityksellisiä ja miksi. Haluaako hän tulla kuvatuksi esimerkiksi metsässä, vedessä, korkealla kalliolla tai vaikka lapsuuden rakkaassa mummolassa.


Keskustelemme yhdessä myös kuvausasusta. Haluaako kuvattava pukeutua lempimekkoonsa, käyttää jotain tietyn väristä asua, kietoutua äidin vanhaan villapaitaan tai pukeutua vaikka isoisän silinterihattuun.


Sinä olet uniikki on ennen kaikkea prosessi ja matka kuvattavalle itselleen. Kuvien kautta pystymme usein näkemään itsemme ulkopuolisin silmin, joka auttaa meitä ymmärtämään oma kauneutemme ja uniikkiutemme.