LEMPEÄÄ, ROHKAISEVAA JA ITSETUNTOA VAHVISTAVAA VALOKUVAUSTA IÄSTÄ JA SUKUPUOLESTA RIIPPUMATTA

g a l l e r i a

Sinä olet uniikki voimauttaa kuvattavaa

h i n n a s t o

Sinä olet uniikki vahvistaa kuvattavan itsetuntoa ja minäkuvaa

m i s t ä  o n  k y s e ?

Sinä olet uniikki vahvistaa kuvattavan kykyä nähdä itsensä ainutlaatuisena

t a r i n a n i

Sinä olet uniikki rohkaisee sinua olemaan oma itsesi

o t a  y h t e y t t ä