ITSETUNTOA VAHVISTAVAA VALOKUVAUSTA IÄSTÄ JA SUKUPUOLESTA RIIPPUMATTA

    g a l l e r i a   

Sinä olet uniikki voimauttaa kuvattavaa

    h i n n a s t o   

Sinä olet uniikki vahvistaa kuvattavan itsetuntoa ja minäkuvaa

  m i s t ä  o n  k y s e ? 

Sinä olet uniikki vahvistaa kuvattavan kykyä nähdä itsensä ainutlaatuisena

    t a r i n a n i   

Sinä olet uniikki rohkaisee sinua olemaan oma itsesi

    o t a  y h t e y t t ä