P A U L A V A N A M OL E M P E Ä Ä ,  R O H K A I S E V A A 

J A  M I N Ä K U V A A  V A H V I S T A V A A 

V A L O K U V A U S T A 

I Ä S T Ä   JA   S U K U P U O L E S T A   R I I P P U M A T T A

S I N Ä  O L E T   U N I I K K I

Sinä olet uniikki kuvastaa ihmisen yksilöllistä ja arvokasta persoonaa. Sen tavoitteena on kuvattavan minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen sekä oman itsensä näkeminen arvokkaana ja uniikkina persoonana. Kuvattava saa itse kertoa miten hän haluaa, että hänet kuvataan.

Sinä olet uniikki

rohkaisee kuvattavaa olemaan oma itsensä.
Sinä olet uniikki

voimauttaa kuvattavaa.

Sinä olet uniikki

vahvistaa kuvattavan itsetuntoa ja minäkuvaa.

Sinä olet uniikki

auttaa kuvattavaa ymmärtämään oma ainutlaatuisuutensa.


H I N N A S T O

● Kuvaus sisältää inspiroivan ja rohkaisevan kuvaussuunnittelupalaverin kahvikuppien äärellä livenä Espoossa tai etänä videon välityksellä

● Kiireettömän noin 1h kuvauksen yhdelle hengelle asiakkaan valitsemassa miljöössä

(huom. max 30km säteeltä Espoosta)

● Yksi A4 kokoisen tulostuskuvan

● Laadukkaat digikuvat 30+

3 7 7 €

● Kuvaus sisältää inspiroivan ja rohkaisevan kuvaussuunnittelupalaverin kahvikuppien äärellä livenä Espoossa tai etänä videon välityksellä

● 3 x 1h kuvauksen yhdelle hengelle asiakkaan valitsemissa miljöissä

(huom. max 30km säteeltä Espoosta)

● Kolme A4 kokoista tulostustettua kuvaa

● Laadukkaat digikuvat 30+ / jokaisesta kuvauksesta

9 7 7 €

● Kuvaus sisältää inspiroivan ja syväluotaavan kuvaussuunnittelupalaverin kahvikuppien äärellä livenä Espoossa tai etänä videon välityksellä

● Kiireettömän noin 1-2h kuvauksen kahdelle hengelle asiakkaan valitsemassa miljöössä

(huom. max 30km säteeltä Espoosta)

● Kaksi A4 kokoista tulostustettua kuvaa

● Laadukkaat digikuvat 50+

4 0 7 €

M I N U N   T A R I N A N I

Hei!

Olen Paula Espoossa asuva 27-vuotias valokuvaaja, vaimo, äiti ja punapää. Olen valmistunut keväällä 2020 ammattivalokuvaajaksi Pekka Halosen akatemiasta sekä syksyllä 2021 Voimauttavan valokuvauksen perusteet koulutuksesta. Lisäksi olen ensimmäiseltä ammatiltani lähihoitaja mielenterveys- ja päihdepuolen osaamisalasta.

Intohimonani kuvauksessa ovat ihmiset ja heidän ainutlaatuisen tarinan esille nostaminen. Meistä jokainen ansaitsee tulla nähdyksi täysin omana itsenään.

O T A  Y H T E Y T T Ä

L Ö Y D Ä T   M I N U T

P A U L A V A N A M O

E S P O O  / K O K K O L A

paula.vanamo@gmail.com

@paulavanamo