S I N Ä  O L E T  U N I I K K I

Meistä jokainen on uniikin kuvan arvoinen.

Sinä olet uniikki kuvastaa ihmisen yksilöllistä ja arvokasta persoonaa ja sen tavoitteena on kuvattavan minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen, sekä oman itsensä näkeminen arvokkaana ja uniikkina persoonana. Yritykseni arvot ovat itsensä hyväksyminen, rohkeus, arvostus, persoonallisuus ja tasa-arvoisuus ja näiden arvojen pohjalta haluan tehdä työtäni.


Työprosessi kuvattavan kanssa perustuu luottamukseen. Haluan tutustua kuvattavaan, istua alas kahvikuppien äärelle ja kuulla hänen elämäntarinastaan, sieltä kumpuavista asioista, niistä jotka tekevät juuri hänestä ainutlaatuisen.


Suunnittelemme tulevat kuvaukset yhdessä. On tärkeää, että kuvattava saa itse tuoda esille missä hän haluaa kuvat otettavan, millaiset paikat ovat hänelle merkityksellisiä ja miksi (metsä, vesi, kaupunki tai vaikka lapsuuden rakas mummola). Pyydän myös kuvattavaa kertomaan muista tärkeistä asioista hänen elämässään. Näitä voivat olla mm. hänelle rakkaat ihmiset, harrastus tai jokin esine, joilla on erityinen merkitys. Kuvattava saa itse päättää haluaako hän hyödyntää näitä asioita kuvauksissa. Keskustelemme yhdessä myös kuvausasusta. Haluaako kuvattava pukeutua lempimekkoonsa, käyttää jotain tietyn väristä asua, kietoutua äidin vanhaan villapaitaan tai pukeutua isoisän silinterihattuun.


Sinä olet uniikki on ennen kaikkea prosessi ja matka kuvattavalle itselleen. Kuvien kautta pystymme usein näkemään itsemme ulkopuolisin silmin, joka auttaa meitä ymmärtämään oma kauneutemme ja uniikkiutemme.


Muista, että meistä jokainen on uniikin kuvan arvoinen.